Прозорість та фінансове здоров'я
50 найбільших міст та 24 регіонів
EN
UA

Методологія

Прозорість регіонів України

Збір даних

Рейтинг прозорості 22 обласних рад* в Україні ґрунтується на даних, отриманих із наступних джерел:

 • Відповіді на опитувальник, направлений МЦПД до 22 обласних рад. Кожен опитувальник містив 16 запитань.
 • Відповіді на запити на інформацію, направлені МЦПД неофіційно – через третю особу («запит таємного клієнта»). Запити були спрямовані на виявлення реакції обласних рад на запити від пересічних громадян.
 • Інформація у відкритому доступі на офіційних сайтах обласних рад.
 • Інформація з профілів обласних рад у соціальній мережі Facebook.

* Оцінювались 22 обласні ради, за винятком тимчасово окупованих територій. Дві області (Донецька і Луганська) були виключені з рейтингу через відмінності в компетенції звичайних обласних рад та спеціальних військово-цивільних адміністрацій, введених у Донецькій і Луганській областях Президентом України у зв'язку з антитерористичною операцією на територіях областей. Ці адміністрації частково взяли на себе функції місцевого самоврядування і виконавчої влади.

Сфери прозорості і показники

В рамках підготовки рейтингу було розроблено 67 показників у 9 основних сферах, які відображають ситуацію щодо транспарентності обласних рад. Найбільш важливими сферами визначено інформаційну політику, складання бюджету, участь громадян, а також професійну етику та конфлікт інтересів. Максимальна оцінка обласної ради з 9 сфер становить 100 балів.

Моніторинг прозорості здійснювався протягом квітня-травня 2017 року.

  Сфера транспарентності Значення %
I.Інформаційна політика22%
II.Складання бюджету15%
III.Державні закупівлі12%
IV.Розпорядження майном11%
V.Соціальні послуги3%
VI.Кадрова політика7%
VII.Професійна етика та конфлікт інтересів13%
VIII.Участь громадян13%
IX.Медіа4%

Рейтинг та оцінка

Загальний рейтинг може варіюватись від 0 % (найгірший результат) до 100 % (найкращий результат). Для зручності рівень прозорості всіх 22 обласних рад був оцінений за наступною шкалою:

Оцінка %
A+80-100
A75-79
A-70-74
B+65-69
B60-64
B-55-59
C+50-54
C45-49
C-40-44
D+35-39
D30-34
D-25-29
E+20-24
E15-19
E-10-14
F0-9

Прозорість 50 найбільших міст України

Збір даних

Рейтинг прозорості 50 найбільших муніципалітетів* в Україні ґрунтується на даних, отриманих із наступних джерел:

 • Відповіді на опитувальник, направлений МЦПД до 50 міських рад. Кожен опитувальник містив 23 питання.
 • Відповіді на запити на інформацію, направлені МЦПД неофіційно – через третю особу («запит таємного клієнта»). Кожен запит містив три питання і був спрямований на виявлення реакції міських рад на запити від пересічних громадян.
 • Інформація у відкритому доступі на офіційних сайтах міських рад.

* Міські ради були відібрані для рейтингу за принципом найбільшої чисельності населення відповідних міст, з виключенням міст, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Дані про чисельність населення офіційно опубліковані Державною службою статистики України станом на 1 січня 2016 року.

Сфери прозорості і показники

Дослідження з визначення антикорупційних пріоритетів в українських органах місцевого самоврядування, проведене в липні 2016 року, допомогло нам виокремити 77 показників у 9 основних сферах, які відображають ситуацію щодо транспарентності міських рад. Найбільш важливими сферами визначено інформаційну політику, адміністративні, комунальні та соціальні послуги, а також складання бюджету. Максимальна оцінка міської ради з 9 сфер становить 100 балів.

Моніторинг прозорості здійснювався протягом листопада-грудня 2016 року.

  Сфера транспарентності Значення %
I.Інформаційна політика15%
II.Розпорядження майном територіальної громади12%
III.Землекористування та будівельна політика6%
IV.Державні закупівлі12%
V.Складання бюджету14%
VI.Адміністративні, комунальні та соціальні послуги15%
VII.Професійна етика та конфлікт інтересів9%
VIII.Кадрова політика5%
IX.Участь громадян12%

Рейтинг та оцінка

Загальний рейтинг може варіюватись від 0 % (найгірший результат) до 100 % (найкращий результат). Для зручності рівень прозорості всіх 50 міських рад був оцінений за наступною шкалою:

Оцінка %
A+80-100
A75-79
A-70-74
B+65-69
B60-64
B-55-59
C+50-54
C45-49
C-40-44
D+35-39
D30-34
D-25-29
E+20-24
E15-19
E-10-14
F0-9

Бюджет

Введення

Цей портал містить дані стосовно бюджетів муніципалітетів всіх 24 регіонів України і їх адміністративних центрів.

Згідно зі словацьким досвідом, дані розділені на наступні типи: географічні дані, короткий опис галузей, показники фінансової стабільності і фінансового здоров'я.

Структура місцевого бюджету:

І) Надходження місцевих бюджетів:
 1. Податок на доходи фізичних осіб
 2. Податок на прибуток
 3. Податок на майно
 4. Платежі і збори за спеціальне використання природних ресурсів:
  • Збори за спеціальне використання лісових ресурсів
  • Збори за спеціальне використання води
  • Плата за користування надрами
  • Плата за використання інших природних ресурсів
 5. Екологічний податок
 6. Неподаткові надходження
 7. Доходи від операцій з капіталом
ІІ) Офіційні трансферти
 1. Субсидії
 2. Субвенції
 3. Інші трансферти
ІІІ) Видатки місцевих бюджетів
 1. Державне управління
 2. Освіта
 3. Охорона здоров'я
 4. Соціальне забезпечення
 5. Житлово-комунальні послуги
 6. Культура і мистецтво
 7. Засоби масової інформації
 8. Фізична освіта і спорт
 9. Будівництво
 10. Сільське та лісове господарство, рибальство і полювання
 11. Управління в надзвичайних ситуаціях

ІV) Кредитування місцевих бюджетів

V) Фінансування дефіциту місцевих бюджетів

Коротко про показники

Міністерство фінансів України, Державне казначейство та фінансове керівництво місцевих органів влади в регіонах і містах є основними джерелами збору необхідної статистичної інформації. Інформація була надана МЦПД відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Розрахунок фінансового стану

Фінансове становище

підсумковий показник, який дозволяє виміряти фінансовий стан міста чи регіону та порівняти його з ситуацією у інших муніципалітетах чи з середнім значенням по країні. Важливість показника полягає у тому, що він дозволяє оцінити ефективність фінансового управління бюджетів міст та областей. Розраховується як середнє значення від суми індексів «Основний баланс», «Забезпечення загального боргу» та «Податкова спроможність».

Фінансове становище показує рівень ефективності фінансового урпавління містом або областю. Фінансове становище - це число за шкалою від 0 (найгірший) до 10 (кращий), незалежно від року, і розраховується як комбінація трьох обраних показників фінансової стійкості протягом останніх трьох років.

Основний баланс

Даний показник показує чи бюджет перебуває у стані надлишку, чи дефіциту. Крім того, він показує, чи місто або регіон зможе покрити свої поточні витрати за рахунок поточних надходжень. Розраховується як сума надходжень за мінусом витрат поділена на суму надходжень.

Значення для показника ‘основний баланс’ в контексті фінансового здоров’я розраховується в два кроки. Перший крок відрізняється для міст та регіонів, у той час як другий крок – однаковий для обох категорій. У ході виконання першого кроку, ми розрахували значення на інтервалі від 0 дo 10 для кожного з трьох останніх років.

Міста: Якщо основний баланс менше або дорівнює -5%, місто отримує оцінку 0. По мірі того, як основний баланс поліпшується, а ризик для міста знижується, значення лінійно зростає. Коли основний баланс досягає 0%, оцінка дорівнює 5 (середина діапазону), а зі значенням , що дорівнює або перевищує + 5%, оцінка буде 10. Таким чином, якщо основний баланс позитивний, місто отримує оцінку вище, ніж 5, в іншому випадку оцінка знаходиться в нижній половині інтервалу.

Регіони: Якщо основний баланс менше або дорівнює -2,5 %, регіон отримує оцінку 0. По мірі того, як основний баланс поліпшується, а ризик для міста знижується, значення лінійно зростає. Коли основний баланс досягає 0%, оцінка дорівнює 5 (середина діапазону), а зі значенням , що дорівнює або перевищує + 2, 5%, оцінка буде 10. Таким чином, якщо основний баланс позитивний, регіон отримує оцінку вище, ніж 5, в іншому випадку оцінка знаходиться в нижній половині інтервалу.

У ході виконання другого кроку, зважене середнє цих значень розраховується з ваговимим коефіцієнтами 3, 2, 1 для поточного, минулого та позаминулого років відповідно.

Забезпечення загального боргу

Даний показник визначає спроможність міста чи регіону покрити борги за рахунок власних надходжень місцевих бюджетів. Розраховується як співвідношення боргу до доходів місцевого бюджету.

Значення для показника ‘забезпечення загального боргу’ в контексті фінансового здоров’я розраховується в два етапи. Перший крок відрізняється для міст та регіонів, у той час як другий крок – однаковий для обох категорій. У ході виконання першого кроку ми розрахували значення на інтервалі від 0 дo 10 для кожного з трьох останніх років.

Міста: Якщо забезпечення загального боргу становить 0 % (або менше, якщо можливо), місто отримує 10 балів. По мірі того, як стаття загального боргу росте, значення лінійно знижується. Якщо стаття загального боргу досягає або перевищує 20 %, значення дорівнює 0.

Регіони: Якщо забезпечення загального боргу становить 0 % (або менше, якщо можливо), регіон отримує 10 балів. По мірі того, як стаття загального боргу росте, значення лінійно знижується. Якщо стаття загального боргу досягає або перевищує 10 %, значення дорівнює 0.

У ході виконання другого кроку, зважене середнє цих значень розраховується з ваговимим коефіцієнтами 3, 2, 1 для поточного, минулого та позаминулого років відповідно.

Податкова спроможність

Даний показник характеризує здатність органів місцевого самоврядування покривати свої витрати за рахунок податкових надходжень. Розраховується як співвідношення податкових надходжень до витрат місцевого бюджету.

Значення для показника «податкова спроможність» в контексті фінансового здоров’я розраховується в два кроки. Перший крок відрізняється для міст та регіонів, у той час як другий крок – однаковий для обох категорій. У ході виконання першого кроку, ми розрахували значення на інтервалі від 0 до 10 для кожного з трьох останніх років.

Міста: Якщо податкова спроможність становить 30 % і менше, місто отримує 0 балів. По мірі того, як податкова спроможність покращується, значення лінійно покращується. Коли податкова спроможність досягає чи перевищує 70 %, оцінка дорівнює 10.

Регіони: Якщо податкова спроможність становить 10 % і менше, регіон отримує 0 балів. По мірі того, як податкова спроможність покращується, значення лінійно покращується. Коли податкова спроможність досягає чи перевищує 50 %, оцінка дорівнює 10.

У ході виконання другого кроку, зважене середнє цих значень розраховується з ваговими коефіцієнтами 3, 2, 1 для поточного, минулого та позаминулого років відповідно.

Ключові показники

Ключові показники, що пропонуються для аналізу фінансової стабільності місцевих бюджетів:
 1. Загальні надходження – містить усі надходження і розраховуються як сплата всіх податків та обов’язкових платежів.
 2. Податкові надходження – сума податків
 3. Податок на доходи фізичних осіб – загальнодержавний податок, що стягується з доходів фізичних осіб (громадян — резидентів) і нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні.
 4. Податок на прибуток – загальнодержавний податок, що стягується з доходів юридичних осіб
 5. Податок на майно - податок на майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та плата за землю, що сплачується фізичними та юридичними особами, в тому числі нерезидентами, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
 6. Платежі і збори за спеціальне використання природних ресурсів – форма екологічного податкового платежу, що підлягає сплаті фізичними та юридичними особами за одиницю природного ресурсу, наданого (переданого) для спеціального використання.
 7. Неподаткові надходження включають: доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності; інші неподаткові надходження.
 8. Доходи від операцій з капіталом – це надходження коштів від реалізації безгосподарного майна, від реалізації державних запасів держави, від операцій з дорогоцінними металами та камінням, тощо. Доходи від операцій з капіталом охоплюють реалізацію основного капіталу, державних запасів, землі та нематеріальних активів і включають: надходження від продажу основного капіталу; надходження від реалізації державних запасів товарів; надходження від продажу землі та нематеріальних активів; податки на фінансові операції та операції з капіталом.
 9. Загальний дохід, без трансфертів – сума надходжень місцевих бюджетів, не враховуючи бюджетних трансфертів
 10. Офіційні трансферти – кошти, одержані від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
 11. Дотації - трансферт або кошти, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій
 12. Субвенції – це форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного, яка призначена для конкретно визначеної цілі/цілей.
 13. Державне управління – видатки на місцеві державні адміністрації і територіальні органи державних органів
 14. Освіта - видатки на фінансування освітніх закладів і заходів
 15. Охорона здоров’я - видатки на фінансування закладів і заходів з охорони здоров’я
 16. Соціальне забезпечення - видатки на фінансування закладів і заходів з соціального захисту та соціального забезпечення
 17. Житлово-комунальні послуги – видатки на фінансування житлових та комунальних послуг населенню, бюджетним установам та комерційним підприємствам, що забезпечують реалізацію відповідних прав і захист здоров'я громадян, сприяє соціально-економічному розвитку та зміцненню безпеки держави.
 18. Культура і мистецтво - видатки на фінансування закладів і заходів з культури та мистецтва
 19. Засоби масової інформації - видатки на фінансування закладів і заходів з висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
 20. Фізична освіта і спорт - видатки на фінансування закладів і заходів з фізичної освіти та спорту
 21. Будівництво – витрати на будівництво
 22. Сільське і лісове господарство, рибальство і мисливство – видатки на фінансування земельних ресурсів, управління водними ресурсами, збір і зберігання сільськогосподарської продукції, пільгова політика в ціновому секторі агропрому
 23. Управління нещасними випадками – видатки на фінансування закладів і заходів з управління у надзвичайних ситуаціях
 24. Транспорт – витрати, що включають фінансування автомобільного, залізничного, повітряного та трубопровідного транспорту, а також утримання доріг державного значення та підтримку автодорожньої системи
 25. Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
 26. Спеціалізовані цільові фонди (цільові фонди)
 27. Загальні витрати – загальні бюджетні витрати
 28. Кредитування місцевого бюджету – повернення бюджетних позик до місцевих бюджетів
 29. Фінансування дефіциту місцевого бюджету – загальна сума позикових коштів завдяки емісії цінних паперів Міністерства фінансів України, надходження від органів грошово-кредитних і банківських установ та інших внутрішніх джерел
 30. Поточні витрати – бюджетні витрати на фінансування мережі підприємств, інститутів, організацій та служб, які діють на початку бюджетного періоду, а також фонду соціального захисту, забезпечення роботи виконавчих органів і місцевих органів влади, соціальних служб та інших видів діяльності.
 31. Капітальні витрати – пов’язані з розширеним відтворенням і спрямовані на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності (проведення структурних економічних реформ в державі, закупівля обладнання та товарів тривалого користування, капітальне будівництво, ремонт, створення запасів та резервів, придбання землі і нематеріальних активів).
 32. Фінансовий рахунок - фінансування за рахунок коштів, отриманих роком раніше від кредитів або приватизації, і що не були використані для фінансування дефіциту бюджету
 33. Надходження до загального фонду – нецільові доходи, зазвичай спрямовані на фінансування поточних витрат служб й інституцій, які фінансуються з відповідного бюджету. Надходження до загальних фондів включають: 1) усі бюджетні надходження, окрім тих, що заплановані для передачі у цільовий фонд; 2) усі бюджетні надходження від виручки у бюджет загального фонду; 3) фінансування загального фонду бюджету. Цільові фонди включають: 1) бюджетні асигнування на витрати від спеціально визначених джерел доходу; 2) гранти чи подарунки (у вартісному вираженні) кошти, що отримані для витрат з конкретною метою; 3) різниця між надходженнями та витратами спеціального бюджетного фонду.
 34. Заплановане виконання бюджету (дохід)– заплановані показники
 35. Фактичне виконання бюджету (дохід) – виконані бюджетні надходження
 36. Населення – кількість населення
 37. Дефіцит – бюджетний дефіцит
 38. Борг – бюджетна заборгованість
 39. Основний баланс – поточні надходження + капітальні надходження – поточні витрати – капітальні витрати / поточні надходження + капітальні надходження. Показник показує чи бюджет перебуває у стані надлишку, чи дефіциту. Крім того, він показує, чи регіон зможе покрити свої поточні витрати (функціонування регіону) і свої капітальні витрати (збільшення власності) за рахунок поточних надходжень (наприклад, податкових), а також доходів від капіталу (наприклад, продажу майна).
 40. Баланс поточного рахунку - поточні надходження – поточні витрати / поточні надходження. Показник вказує на те, чи поточний рахунок в надлишку чи у дефіциті, а також спроможність регіону чи міста покрити свої регулярні витрати (функціонування муніципалітету) за рахунок поточних надходжень (таких як, дохід від податку).
 41. Баланс капітального рахунку – капітальний дохід – капітальні витрати / капітальний дохід. Баланс капітального рахунку міста розраховується як (капітальний дохід – капітальні витрати) / (капітальний дохід). Показник вказує на те, чи капітальний рахунок в надлишку чи у дефіциті, а також спроможність муніципалітету покрити свої капітальні витрати (розширення майна) за рахунок власних капітальних надходжень (таких як продаж майна).
 42. Основний баланс в розрахунку на 1 жителя – поточні надходження + капітальні надходження – поточні витрати – капітальні витрати / кількість населення станом на початок року. Основний баланс міста на 1 жителя розраховується як (поточні надходження + капітальні надходження – поточні витрати – капітальні витрати) / (кількість населення станом на початок року). Основний баланс показує, чи регіон або місто містить дефіцит чи надлишок капітального та поточного. Він показує, чи спроможний муніципалітет покрити свої поточні витрати (функціонування муніципалітету) та капітальні витрати (покращення майна) за рахунок поточних надходжень (дохід від податків) та капітальних надходжень (продаж майна).
 43. Прибуток на 1 жителя – економічний результат на поточний розрахунковий період на 1 громадянина. Розраховується як економічний результат на поточний розрахунковий період / населення станом на початок року.
 44. Залежність місцевого бюджету від місцевих податків та зборів – загальні надходження від місцевих податків та зборів / загальні надходження місцевих бюджетів. Показник вказує на залежність бюджетних доходів від податкових надходжень.
 45. Залежність місцевого бюджету від фінансової допомоги – загальні трансферти у місцевий бюджет / загальні надходження. Показує міру залежності органів місцевого самоврядування від фінансування з державного бюджету
 46. Податкова спроможність – витрати місцевого бюджету / податкові надходження. Здатність органів місцевого самоврядування покривати витрати за період за рахунок місцевого бюджету від податкових.
 47. Трансфертна стабільність – загальні трансферти / надходження загального фонду бюджету. Цей коефіцієнт відображає нестачу чи достатність бюджетних коштів для реалізації бюджетних потреб регіону, а також може бути застосований для визначення характеру децентралізованого управління в бюджетних відносинах держави.
 48. Бюджетне забезпечення - Бюджет / населення – загальна сума надходжень до бюджету в обчисленні на 1 жителя регіону або міста.
 49. Податкова автономія - податкові надходження / надходження у місцевий бюджет за виключенням трансфертів. Вказує на зв’язок між сумою податків, зібраних на території та надходжень у місцевий бюджет.
 50. Коефіцієнт виконання бюджету – заплановане виконання бюджету/ фактичне виконання бюджету. Вказує на рівень реалізації бюджету, виходячи з надходжень. Цей коефіцієнт важливий для визначення точності прогнозів для надходжень у місцеві бюджети.
 51. Забезпечення загального боргу - визначає спроможність покрити борги за рахунок власних надходжень місцевих бюджетів.

Основна мета проекту - надати громадськості відповідні дані щодо бюджету 50 міст та 22 регіонів з 2012 року та про прозорість міської та обласної влади з 2017 року на основі широкого опитування представників міста та області, а також щодо дані, зібрані з загальнодоступних джерел. Ми віримо, що підвищення рівня обізнаності про ці цифри покращить управління фінансами та прозорість окремих органів місцевого самоврядування, оскільки мер буде змушений це робити.

Портал створений та підтримується в рамках проекту «Прозорі, фінансово здорові та конкурентоспроможні органи місцевого самоврядування в Україні», який реалізується за фінансової підтримки Офіційної допомоги розвитку Словацької Республіки - SlovakAid, та в рамках проекту «Зміцнення демократичної стійкості ключових державних інституцій в Україні», який реалізується за фінансової підтримки Посольства США в Україні. Управління проектом здійснюється словацькою недержавною неприбутковою організацією INEKO і українським аналітичним центром МЦПД. ІNEKO та МЦПД не несуть відповідальності за повну функціональність порталів, створених INEKO, МЦПД або третіми сторонами, а також за точність даних, що представлені на створених порталах.